Site içi arama

Katı Atık Depolama Alanları

Katı atık depolama alanlarında ve çöp havzalarında geotekstil kullanımı:
  • Mevcut çöp havzalarında dışarıdan gelebilecek suyun atık sahasına girmeden yönlendirilip drene edilmesini sağlar.
  • Atık sahası altında atıktan, geomembran aralarından sızan suları ve atık gazları kendi düzlemi içinde denetlemeye ve kontrolüne imkan tanır.
  • Atık depolama alanının hacmi artar ve çöp havzalarının kullanımı daha ekonomik hale gelir.
  • İzolasyon membranı için sürekli koruma sağlar.
 
 
Fonksiyonlar/ürünler
  • Koruma-ayırma/örgüsüz geotekstiller
  • Güçlendirme/geokompozit ürünler, geogridler ve örgülü geotekstiller
  • Drenaj/drenaj geokompozitleri
  • Yalıtım/geosentetik kil örtüsü ve geomembranlar