Site içi arama

Geosentetikler ve Fonksiyonları

Geosentetikler;
  • Petrol türevi polimerlere üretim aşamasında hidrolik ve mekanik özellikler kazandırılarak çeşitli şekillerde ve bölümlerde üretilen teknik tekstillerdir ve doğa koşullarına çok uzun süre dayanabilecek tabakalar halinde üretilirler.
  • Yapı sisteminin bir parçası olarak temel elemanı zemin, kaya ve toprakla veya geoteknik mühendisliği ile ilgili her türlü çözümde kullanılırlar.
Avantajları:
  • İnşaata hız kazandırır.
  • Her çeşit yapıya uygun zemini hazırlar.
  • Projenin uygulanmasını kolaylaştırır.
  • Daha az malzeme ihtiyacı vardır.
  • İşgücü tasarrufu sağlar.
  • Daha az makinaya ihtiyacı vardır.
  • En uygun maliyeti sağlar.
 
Ayırma:
Geosentetikler iki farklı toprak tabakasını birbirinden ayırır ve karışmayı engeller.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtrasyon:
Geosentetikler ince partikülleri tutarak yeterli miktarda suyun akışını sağlarlar. Filtre fonksiyonunun gerçekleşmesi için geçirgenliği yüksek ve uygun gözenek açıklığına sahip geotekstil kullanılmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Güçlendirme:
Geosentetikler, toprak/geotekstil sisteminin yük taşıma kapasitesini artırırlar. Bunun sağlanabilmesi için geotekstilin yüksek çekme mukavemetli ve iyi drenaj özelliklerine sahip olmasının yanı sıra geotekstil ile toprak arasında yüksek sürtünme sağlayacak özellikte olması da gerekir.
 
 
 
 
 
 
Drenaj:
Drenaj fonksiyonu ile zemin içindeki suyun geotekstil düzlemi içinde akışı sağlanır. Bu fonksiyonun yerine getirilebilmesi için geotekstilin hacimli bir yapıya ve yeterli kalınlığa sahip olması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
Yalıtım:
Geosentetikler sızdırmazlığı sağlayarak yalıtım görevini görür. Geotekstil herhangi bir tutturma tabakasıyla birlikte kullanılarak söz konusu maddenin emilmesi sağlanır ve bu şekilde su geçirmeyen bir tabaka elde edilir. Yalıtım fonksiyonu için, kullanılan geotekstilin üzerine konulduğu maddeyi emebilen veya alt katmana %100 sızdırmazlık sağlayan bir yapıya sahip olması önem taşır.
 
 
 
 
 
 
 
Koruma:
Koruma fonksiyonu ile sentetik su geçirmeyen membranlar dış etkenlerden korunur. Koruma fonksiyonunun yerine gelmesi için geotekstilin sıkı ve hacimli bir yapıya sahip olması esastır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erozyon kontrolü:
Erozyon kontrolü ile rüzgar ve suyun toprağa verdiği zarar önlenir. Erozyona maruz yerlerde kuvvetli bitkilendirme yapılabilmesine olanak verir. Toprağı tutup, suyu drene edecek bir yapıya sahip olmalıdır.