Site içi arama

İstinat Yapıları

İstinat yapılarında geotekstil kullanımı:
  • Yapının sağlamlığını artırır, deformasyonu önler. Geosentetik donatılı duvarlar son derece emniyetli olup statik ve deprem yükleri altında çok daha sağlıklı bir davranış gösterirler. Özellikle zayıf temel zemini koşullarında betonarme istinat duvarlarına göre temele çok daha az yük aktarırlar ve dönmeye karşı büyük emniyet sağlarlar.
  • Geosentetik donatılı duvarlar ekonomiktir ve artan  duvar yüksekliği ile bu daha da belirginleşir.
  • Yol dolgusu olmaya uygun lokal bir malzeme kullanımına imkan tanıyarak nakliye ve dolgu malzemesi bedelinden tasarruf sağlar.
  • Çok dik setlerin bile bitkiyle kaplanmasını sağlar.
  • Korozyona uğrayacak metal donatının yerine geosentetik donatı kullanılır.
  • Geosentetik donatılı duvarların yükseklik üst sınırı yoktur.
 
 
 
Fonksiyonlar/ürünler 
  • Güçlendirme/geokompozit ürünler, geogridler ve örgülü geotekstiller
  • Drenaj/drenaj geokompozitleri