Site içi arama

Geotekstil Tüpler

Geosentetik tüpler özel çevresel dokuma yöntemi ile genel olarak polyester veya polipropilen hammaddeden mamul malzemelerdir.

Yüksek çevresel çekme dayanımı ile içine su ile doldurulan kumu veya çamuru hapseder. Tüpün içine basılan su dışarı çıkarken malzeme içeride kalır. Kıyı koruma seddeleri ve limanlarda mendirek yapımında hız ve ekonomi sağlar.

Ayrıca sıvı/katı karışık atıkların sıvıdan arındırılarak (susuzlaştırma/dewatering) katı atık haline getirilmesi işleminde de kullanılır.

 Ana fonksiyon

  • Kıyı koruma sedde yapımı
  • Mendirek yapımı
  • Sıvıdan arındırma (susuzlaştırma/dewatering)